Kommissionens förordning (EG) nr 1523/2003 av den 28 augusti 2003 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter