SKRIFTLIG FRÅGA E-0914/03 från Claude Moraes (PSE) till kommissionen. Europeiska rådet i Sevilla.