/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-3291/02 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Visum för grekiska medborgare till Förenta staterna.