Sag T-570/18: Rettens kendelse af 30. april 2019 — YQ mod Kommissionen