Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar - Förklaring