Rådets gemensamma åtgärd av den 29 oktober 2001 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien