Kommissionens förordning (EG) nr 2521/2000 av den 16 november 2000 om upphörande av fiske efter rödspätta med fartyg under irländsk flagg