SKRIFTLIG FRÅGA E-3549/00 från Rijk van Dam (EDD) till kommissionen. Nederländsk avgift på marksubstans.