SKRIFTLIG FRÅGA E-0408/01 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Mål 1 - Hainautområdet.