SKRIFTLIG FRÅGA E-1118/00 från Luis Berenguer Fuster (PSE) till kommissionen. Sammanslagningar inom elsektorn.