SKRIFTLIG FRÅGA P-2278/02 från Rosemarie Müller (PSE) till kommissionen. Stöd till vänortsverksamhet — kriterier för bidragsberättigande.