Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Rumänien på väg mot anslutning"