Kommissionens förordning (EG) nr 1094/2001 av den 5 juni 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker