SKRIFTLIG FRÅGA E-0559/02 från Glyn Ford (PSE) till rådet. Mänskliga rättigheter i Algeriet.