SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2983/98 van John McCARTIN Buitensporige kosten van motorrijtuigenverzekeringen in Ierland (AANVULLEND ANTWOORD)