Verband der freien Rohrwerke m.fl. mot kommissionen Förstainstansrättens dom (tredje avdelningen) av den 8 juli 2003. # Verband der freien Rohrwerke eV, Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH och Rudolf Flender GmbH & Co. KG mot Europeiska kommissionen. # Kontroll av företagskoncentrationer - Företagskoncentration som till en del omfattas av EKSG-fördraget och till en del av EG-fördraget - Beslut om tillstånd grundat på artikel 66.2 KS - Beslut om förenlighet med den gemensamma marknaden grundat på artikel 6.1 b i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 - Sakprövningsförutsättningar enligt EKSG-fördraget och EG-fördraget - Relationen mellan de system för kontroll av företagskoncentrationer som föreskrivs i EKSG- respektive EG-fördraget - Motiveringsskyldighet - Oriktig bedömning. # Mål T-374/00. TITJUR