Europaparlamentets resolution om fisket i internationella vatten inom ramen för den gemensamma fiskeripolitikens externa åtgärder (2002/2024(INI))