SKRIFTLIG FRÅGA E-1317/03 från Nelly Maes (Verts/ALE) till kommissionen. Genomförande av gemenskapsprogrammen i Slovakien.