Kommissionens förordning (EG) nr 1011/2001 av den 23 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under regleringsåret 2001/2002