Mål T-250/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 10 oktober 2001 av Dresdner Bank AG