Kommissionens förordning (EG) nr 1989/2001 av den 11 oktober 2001 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den elfte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1430/2001