Beslut av förstainstansrättens ordförande av den 1 augusti 2003 i mål T-198/01 R: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission (Interimistiskt förfarande – Statligt stöd – Krav på återbetalning – Fumus boni juris – Skyndsamhet – Intresseavvägning – Särskilda omständigheter – Tillfälligt uppskov)