Kommissionens förordning (EG) nr 1685/2005 av den 14 oktober 2005 om fastställande av det lägsta försäljningspriset på smör inom den 28:e enskilda anbudsinfordran som utlysts inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2771/1999