Kommissionens förordning (EG) nr 136/2002 av den 25 januari 2002 om tillfälligt upphörande med uppköp av smör i vissa medlemsstater