SKRIFTLIG FRÅGA E-3861/02 från Barbara Weiler (PSE) till kommissionen. Införande av en europeisk legitimation för personer med funktionshinder.