Domstolens dom (tredje avdelningen) den 29 mars 2007. Domstolens dom (tredje avdelningen) den 29 mars 2007.#Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.#Fördragsbrott - Fiskelicenser - Förordning (EG) nr 3690/93 - Fartygen Cleopatra och Ocean Quest - Definitivt överförande av fartygen till Argentina.#Mål C-64/04.