Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång och en interimsöversyn av de utjämningsåtgärder som tillämpas på import av viss bredspektrumantibiotika med ursprung i Republiken Indien