Kommissionens förordning (EG) nr 394/2003 av den 28 februari 2003 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull