Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1777 tas-27 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/659 dwar il-kundizzjonijiet biex jidħlu fl-Unjoni ekwidi ħajjin u s-semen, l-ova u l-embrijuni tagħhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)