Yttrande från Regionkommittén om "Förslag till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för att bekämpa klassisk svinpest"