Anmälan i enlighet med avsnitt 12.2 i 1984 års telekommunikationslag (Text av betydelse för EES)