Kommissionens förordning (EG) nr 2377/1999 av den 9 november 1999 om handelsnormer för sparris