SKRIFTLIG FRÅGA E-2736/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Offentlig och inte privat säkerhetstjänst vid flygplatser.