Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet på gemenskapens vägnar (KOM(2002) 127 - C5-0187/2002 - 2002/0062(CNS))