SKRIFTLIG FRÅGA E-3842/00 från Jacqueline Foster (PPE-DE) till kommissionen. Fiske med långrev.