Mål C-72/02: Talan mot republiken Portugal väckt den 4 mars 2002 av Europeiska gemenskapernas kommission