Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Europeiskt försvar - Industri- och marknadsfrågor - På väg mot en EU-politik för försvarsutrustning