Kommissionens förordning (EG) nr 1382/2002 av den 29 juli 2002 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd