Kommissionens förordning (EG) nr 1803/2003 av den 14 oktober 2003 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött