SKRIFTLIG FRÅGA E-1679/01 från Isidoro Sánchez García (ELDR) till rådet. Uttalanden om strukturfondsmedel till de spanska regionerna.