Förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-57/00: Banan-Kompaniet AB och Skandinaviska Bananimporten AB mot Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission (Bananer – Gemensam organisation av marknaden – Beslut 94/800/EG – Förordning (EG) nr 478/95 – Ordning med exportlicenser – Skadeståndstalan)