SKRIFTLIG FRÅGA P-2837/01 från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen. Konkurrensstörningar och statligt stöd till krisdrabbade flygbolag.