Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av Europarlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om fritidsbåtar (Text av betydelse för EES)