/* */

2002/332/EG: Rådets beslut av den 22 april 2002 om bemyndigande för Konungariket Spanien att förlänga avtalet om inbördes fiskeförbindelser med Republiken Sydafrika till och med den 7 mars 2003