SKRIFTLIG FRÅGA E-3753/02 från Kathleen Van Brempt (PSE) till kommissionen. Skatt på jetbränsle.