Förteckning över de dokument av betydelse för EES som kommissionen vidarebefordrat till rådet 26.6.-30.6.2000