/* */

Kommissionens förordning (EG) nr 24/2000 av den 6 januari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1758/1999