SKRIFTLIG FRÅGA P-2081/02 från Christoph Konrad (PPE-DE) till kommissionen. Utnyttjande av mål 2-medel i Nordrhein-Westfalen.