/* */

Kommissionens förordning (EG) nr 719/2001 av den 10 april 2001 om ändring av förordning (EG) nr 590/2001 om undantag från eller av förordning (EG) nr 562/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn