/* */

Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl föredraget den 12 september 2002. # Isabel Burbaud mot Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. # Begäran om förhandsavgörande: Cour administrative d'appel de Douai - Frankrike. # Erkännande av examensbevis - Sjukhusdirektörer inom den offentliga sektorn - Direktiv 89/48/EEG - Begreppet examensbevis - Antagningsprov - Artikel 48 i EG-fördraget (nu artikel 39 EG i ändrad lydelse). # Mål C-285/01. Burbaud TITJUR